Jelly Dinlendirme

Jelly Dinlendirme

Jelibonlar, jelatin veya pektin bazlı olarak dünya çapında popüler, yumuşak ve çiğnenebilir şekerlemeler olarak bilinir ve özellikle çocuklar arasında büyük ilgi görür. Bu renkli, şekerli ve esnek atıştırmalıklar, benzersiz doku ve lezzetleriyle dikkat çeker. Ancak bu eğlenceli tatlıların üretim süreci, sıradan bir şekerleme üretiminden oldukça farklıdır. Jelibonların üretiminde, özellikle kurutma ve dinlendirme odalarının rolü kritik öneme sahiptir.

Jelibonların üretimi bir dizi hassas aşamadan oluşur. Bu sürecin başlangıcında şeker, glukoz şurubu ve jelatin/pektin gibi ana malzemeler karıştırılır. Bu karışım, jelibonun temelini oluşturur ve istenilen lezzet, renk ve asitlik seviyesine ulaşmak için çeşitli katkı maddeleri eklenir. Karışım daha sonra, jelibonların kendi şekillerini alması için kalıplara dökülür.

Jelibonların şekillendirildiği mogul kalıpları genellikle nişasta bazlıdır ve çeşitli şekillerde olabilir. Jelibon karışımı bu nişasta kalıplarına dökülür ve böylece jelibonlar istenilen şekli alır. Jelibonlar nişasta tepsilerine yatırılarak dinlendirme odasına taşınır. Bu aşama, jelibonların son dokusunu ve dayanıklılığını belirler. Dinlendirme odası, nem alma cihazı ve sıcaklık kontrolü yapan ekipmanlar sayesinde kontrollü bir nem ve sıcaklık ortamı sağlayarak jelibonların yavaşça sertleşmesini ve istenilen kıvama gelmesini sağlar. Bu süreçte, jelibonlar nem kaybeder ve bünyelerinde tuttukları nemi ortama salarak daha sıkı bir yapı kazanır. Kurutma süresi, jelibonun içindeki jelatin miktarına, ortamın sıcaklık ve nem koşullarına, nişastanın nemlilik miktarına ve istenilen son ürünün özelliklerine bağlı olarak değişebilir. Aşağıda kompleks olmayan yapıda bir jelly dinlendirme odası, tasarım parametreleri üzerinden ele alınmıştır.

Jelly Ürün Dinlendirme Parametreleri

Oda Tasarımı: Havalandırmanın yeterli olması için, odanın tasarımı dikkate alınmalıdır. Odanın hacmini belirlemek için odanın uzunluğu, genişliği ve yüksekliği belirlenir. Oda boyutlarının dizaynı prosesin ilerleyişi ve ürün kapasitesini maksimize edecek şekilde tasarlanmalıdır. 

Ürün Sayısı ve Yerleşimi: Mogul tepsilerin sayısı ve nasıl yerleştirildiği hava akışını etkiler. Daha fazla tepsi, daha fazla hava akışı gerektirir çünkü her jelin düzgün bir şekilde kuruması için nem alma cihazından çıkan kuru hava ile temas etmesi gerekir. Tepsiler arasında yeterli boşluk olmalıdır, böylece nem alma cihazından çıkan kuru hava her yüzeye eşit şekilde ulaşabilir.

Nem ve Sıcaklık: Havalandırmanın etkinliği odanın nem ve sıcaklık seviyelerine de bağlıdır. Yüksek nem seviyeleri havanın nemini taşıma kapasitesini azaltır ve bu da daha yüksek kapasitede nem alma cihazını gerektirir. Yüksek sıcaklık seviyeleri ise hava yoğunluğunu azaltır ve bu da havalandırmanın verimliliğini etkilemektedir. Doğru nem alma cihazı ve doğru soğutma ekipmanı seçimi ile jelly dinlendirme odası tasarım koşullarına ulaşmak ve üretimde sürekliliği sağlamak ana unsurdur.

Pektin ve Nişasta: Pektin içeren jellerin sertleşmesi ve nişastanın nem emme yeteneği, havalandırma ihtiyaçlarını etkileyebilir. Nişasta, nem emme yeteneği nedeniyle hava akışını değiştirebilir. Nem yükü hesabı ve nem alma cihazı kapasitesi seçilirken, nişasta tarafından emilen nem miktarı ve ayrıca soğutma dizaynında nişastanın oda içerisine getirdiği ısıl yük mutlaka mühendislik hesaplamalarına dahil edilmelidir. Pektin yerine kullanılan diğer jelleştirme ajanları (örneğin jelatin, agar agar, karragenan vb.), jelleşme ve sertleşme için farklı nem ve sıcaklık koşullarına ihtiyaç duyarlar.

Oda Tasarımı:Ürün Sayısı ve Yerleşimi

  • Örneğimizde, jelly odası 4 bölümden oluşmaktadır. Her bir bölmede 10 x 10 olacak şekilde 100 araba bulunmaktadır.
  • 1 araba 130 adet tepsi almaktadır.
  • Toplamda 400 adet araba 52.000 tepsi kapasitesine sahiptir.
  • Tepsi gramajları ürüne göre: 600gr ile 1800gr arasında değişmektedir.
  • Ortalama her bir bölmede ortalama 12.5 ton ürün bulunduğu ve toplamda yaklaşık 50 ton ürünün 4 bölmede dinlendirme prosesine tabi tutulduğu gözlenmiştir.
  • Ürünlerde kullanılan jelly ajanlarının niteliğine göre, ürünlerin en iyi şartlar altında 24 saatte istenilen kuruluk seviyesine geldiğini göstermektedir.
  • Oda sıcaklık ve nem değerleri: 28C%30RH şartına göre tasarlanmıştır
  • Ürünlerin yerleşimi ve dinlendirme süresi sonunda arabaların tahliye edilmesi için kontrollü koridor uygulaması tercih edilmiştir.

Nem ve Sıcaklık

Jel ve Nişasta Kütlesi: Her iki malzemenin toplam kütlesi genellikle kilogram (kg) cinsinden belirlenir. Bu, genellikle üretim sürecindeki belirli bir dönemde ne kadar malzemenin dinlendirme odasına girdiğini temsil eder.

Sıcaklık Farkı: Jel ve nişastanın giriş sıcaklığı ile dinlendirme odasının ideal sıcaklığı arasındaki fark hesaplanır. Bu genellikle santigrat (°C) olarak ifade edilir.

Nem Kontrol: Oda içerisine giren jelly’nin giriş ve çıkış brix değerleri ve ürünün sıcaklık ve nem şartına göre ortama nem salınımı göz önünde bulundurularak nem alma cihazı nem yükü seviyesi belirlenir.

Spesifik Isı Kapasitesi: Jel ve nişastanın spesifik ısı kapasitesi belirlenir. Bu değerler, genellikle literatürden veya benzer maddeler için kabul edilen standart değerlerden alınabilir.

Hava hızı: Tepsiler içerisinde içeriye alınan ürünlerin belirli bir hava hızında dinlendirilmesi gerekir. Bu hava hızı nişastanın hafif olmasından ötürü belirlenen eşik hız değerinden daha yüksek olmamalıdır.

 

 

Silikajel Rotorlu Kimyasal Nem Alma Cihazları

Pektin ve Nişasta

Pektin, belirli sıcaklık ve nemde en iyi jelleşme özelliği sergileyen karbonhidratlardandır. Pektin bazlı jelibonların dinlendirme odasındaki nem seviyesi, bu şekerlemelerin dokusu ve raf ömrü üzerinde doğrudan etkili olur. Eğer nem seviyesi çok yüksek olursa, jelibonlar aşırı yumuşak hale gelebilir ve istenmeyen mikrobiyal büyümeye daha açık olabilir. Bu nedenle, dinlendirme odasında nem alma cihazlarının kullanımı, pektin bazlı jelibonların istenen kıvam ve kaliteye ulaşmasını sağlamak için kritik öneme sahiptir. Nem alma cihazları, havadaki fazla nemi çekerek ideal bir nem oranı sağlar, böylece jelibonlar ideal sertlik ve yapışkanlık seviyesine ulaşır.

Nişasta, su tutma kapasitesi yüksek bir madde olduğundan, nişastaya yatırılan jelibonların üretiminde nem kontrolü farklı bir yaklaşım gerektirir. Bu tür jelibonların kurutma ve dinlendirme süreçleri sırasında, nişastanın su tutma özelliği, ürünün yumuşak ve esnek kalmasını sağlar. Ancak, aşırı nem, jelibonların yapısının bozulmasına ve raf ömrünün kısalmasına yol açabilir. Bu bağlamda, nem alma cihazları, nişastaya yatırılan jelibonların üretiminde nem oranını dengede tutarak, istikrarlı bir ürün kalitesi sağlar. Nem alma cihazı, nem oranını optimize ederek jelibonların aşırı sertleşmesini veya yapışkan hale gelmesini önler.

Jelatin ve pektin bazlı jelibonların (gummy bear) dinlendirme proseslerinde sıcaklık ve nem hassasiyetleri sistemin tüm diğer komponentleri ve hava akışı göz önünde bulundurulacak şekilde makro dizayn bakış açısı ile tasarlanmalıdır. Dinlendirme odasına giriş yapan malzemenin sıcaklığı, oda hacmi, giriş yapan malzemenin brix değeri, çıkış yapan malzemenin talep edilen brix değeri, oda bekleme süresi, oda sıcaklığı ve oda nemi gibi tüm parametreler göz önünde bulundurularak nem alma cihaız ve sıcaklık kontrol ekipmanlarının kapasitesi göz önünde bulundurulmalıdır.

Dinlendirme Odası Nem Alma Cihazı Faydaları

Ürün Kalitesi: Stabil bir sıcaklık ve nem seviyesi, ürünün doğru şekilde sertleşmesini ve kurumasını sağlar. Proseste stabil nem seviyesini sağlayan nem alma cihazı kullanılması durumunda ürünün kıvamının, dokusunun ve tadının sabit kalmasına yardımcı olur.

Proses Kontrolü ve Üretim Hızı: Proses kontrolü, üretim sürecinin verimliliği ve etkinliği açısından kritik öneme sahiptir. Stabil bir sıcaklık ve nem seviyesi, prosesin tahmin edilebilir ve sürdürülebilir olmasına yardımcı olur.

Enerji Verimliliği: Enerji kullanımı, herhangi bir üretim sürecinde önemli bir maliyet faktörüdür. Stabil bir sıcaklık ve nem seviyesi, enerjiyi daha verimli bir şekilde kullanmayı ve böylece işletme maliyetlerini azaltmayı mümkün kılabilir. Özellikle nem kontrolü sırasında kullanılacak nem alma cihazının reaktivasyon ısıtıcısında alternatif enerji kaynağı kullanımı verimliliği arttıracaktır Bu sayede nem alma cihazı kullanılarak havanın içindeki gizli ısıya ait olan kısım, düşük enerji maliyetleri ile ortamdan uzaklaştırılacaktır.

Ürün Güvenliği: Gıda ürünlerinde nem ve sıcaklık, ürün güvenliği açısından önemli rol oynar. Örneğin, yüksek nem seviyeleri bazı zararlı mikroorganizmaların büyümesi için elverişli bir ortam sağlayabilir. Belirli bir nem seviyesinden sonra mikroorganizma üreme hızı eksponansiyel olarak artmaktadır. Bu nedenle sıcaklık ve nem seviyelerini doğru bir şekilde kontrol etmek ürün güvenliğini sağlamaya yardımcı olur.


NKT – Nem Kontrol Teknolojileri olarak, uzman mühendislik ekibimiz ile müşterilerimize en uygun nem alma cihazı çözümlerini sunarak, jelly (gummy bear, jelibon) dinlendirme alanlarının verimliliğinin artırılması ve üretim sürecinin bütünlüğünün korunması ile enerji verimli, yüksek performanslı çözüm önerileri sunuyoruz.


Silikajel Rotorlu Kimyasal Nem Alma Cihazları

İletişim Formu

Adınız ve Soyadınız
Telefon numaranız
Firma Adı
E posta adresiniz
Mesajınız
KVKK Bilgilendirmesini okudum, kabul ediyorum.