Paketleme Alanı Şartlandırma

Paketleme Alanı Şartlandırma

Gıda sektöründe paketleme süreci, ürün kalitesini korumak ve uzun süreli saklama için kritik bir aşamadır. Bu süreçte endüstriyel nem alma cihazı kullanımı, özellikle nem oranının yüksek olabileceği ortamlarda son derece önemlidir. Nem alma cihazlarının özellikle otomasyon ile iklimlendirme kontrolüne entegre olarak kullanılması gıda güvenliğini ve kalitesini artıran bir faktördür.

Paketleme sürecinde yüksek bağıl nem, gıda ürünlerinin bozulmasını hızlandırabilir, ambalaj malzemelerinin yapısını bozabilir ve ürün üzerine etiket yapışmasını engelleyebilir. Yüksek bağıl nem ayrıca, bazı gıda ürünlerinin özellikle toz veya granül formundakilerin, topaklanmasına neden olabilir. Bu durum, paketleme makinelerinin verimliliğini düşürerek üretim süreçlerini aksatabilir.

Endüstriyel nem alma cihazı, paketleme alanlarında havanın nem oranını düşürmek için etkin bir çözüm sunar. Nem alma cihazı, ortam havasını sürekli izleyerek nem seviyesini ideal aralıklarda tutar. Nem kontrolünü sağlamak için genellikle yoğuşmalı tip mekanik nem alma cihazları veya endüstriyel tip silikajel rotorlu nem alma cihazları kullanılır. Mekanik tip yoğuşmalı nem alma cihazları, havayı soğutarak içindeki nemi yoğunlaştırır ve sıvı halde bir haznede toplayarak likit formunda drenaja gönderir. Adsorpsiyon tabanlı silikajel rotorlu endüstriyel nem alma cihazları ise nemi kimyasal rotor aracılığıyla tahliye eder.

Özellikle donuk gıdaların paketlenmesinde silikajel rotorlu endüstriyel nem alma cihazlarının kullanımı, paketleme sürecinin verimliliğini ve hızını artırır. Kuru bir ortam paketleme makinelerinin daha düzgün ve kesintisiz çalışmasını sağlar, malzeme israfını önler ve ürün kalitesinin korunmasına katkıda bulunur. Donuk gıda ürünleri soğuk depodan veya soğuk alanlardan paketleme alanına geçtiğinde, ürün sıcaklığından daha yüksek çiy noktasına sahip alanlarda paketleme yapılması durumunda hem üründe hem de ambalajda yoğuşma oluşacaktır. Bu yoğuşma, donuk ürünlerin yüzeylerinde hızla buz oluşumuna yol açarak ürünün yüzey formunun bozulmasına sebebiyet verir.

Nem alma cihazı kullanımı, ambalaj materyallerinin ve etiketlerin daha iyi performans göstermesine ve aynı zamanda ürünün stabil formunu koruyarak paketlenmesine olanak tanır. Ürünün raf ömrünü muhafaza etmesi için paketleme alanlarındaki nem kontrolü sık aralıklarla denetlenerek kontrol altında tutulmalıdır.

NKT – Nem Kontrol Teknolojileri olarak, uzman mühendislik ekibimiz ile müşterilerimize en uygun endüstriyel nem alma cihazı çözümlerini sunarak paketleme alanlarında verimliliğinin artırılması ve üretim sürecinin bütünlüğünün korunması ile enerji verimli, yüksek performanslı çözüm önerileri sunuyoruz.

Daha fazla bilgi için aşağıdaki iletişim formundan bize ulaşabilirsiniz.

İletişim Formu

Adınız ve Soyadınız
Telefon numaranız
Firma Adı
E posta adresiniz
Mesajınız
KVKK Bilgilendirmesini okudum, kabul ediyorum.