Spiral Tünel Uygulamaları

Spiral Tünel Uygulamaları

Spiral tünel soğutma sistemleri, gıda ve donuk gıda endüstrisinde yaygın olarak kullanılan etkili soğutma çözümlerindendir. Bu sistemlerde, düşük iç ortam sıcaklıklarına rağmen, tünel giriş ve çıkışlarından sızan yüksek nemli hava veya ürünün taşıdığı su buharı, evaporatör yüzeylerinde karlanma ve buzlanma problemlerine yol açabilir. Ayrıca spiral tünel içerisinde giren ürünlerin düşük hızlarla tünel içerisinde ilerlemesinden ötürü soğutucu dizaynında yüksek debi (yüksek çevrim süresi) ve düşük sıcaklık farkı ön plandadır. Sisteme entegre edilen fanlarda üfleme ile emiş arasında negatif korelasyon olması da evaporatör yüzeylerinde karlanma ve buzlanma problemlerini tetikleyebilir. Bu durum, soğutma sürecinin etkinliğini düşürür ve üretimde aksamalara neden olur.

Endüstriyel nem alma cihazları, spiral soğutma tünellerinde kritik bir role sahiptir. Nem alma cihazı, tünel içerisindeki nem seviyesini düşük tutarak evaporatörün defrost aralıklarını uzatır ve soğutmanın sürekliliğini sağlar. Böylece, hem ürün kalitesi korunur hem de üretimin devamlılığı sağlanır. Ayrıca nem alma cihazı, soğutma tünelindeki higroskopik ürünlerin nem emilimini önler, ürün kalitesini ve raf ömrünü artırır. Spiral tüneller için nem alma cihazı seçilirken, tünel içerisindeki gizli ısının (nemin) tahliye edilmesinden ötürü oluşacak ve nem alma cihazı ile iç ortama verilecek duyulur ısı yükünün de mühendislik hesaplamalarına dahil edilmesi gerekmektedir. Aksi durumda nem alma cihazının, talep edilen nem değerine erişinceye kadar tam kapasite çalışarak iç ortamı ısıtması kaçınılmaz olacaktır. Proseste stabiliteyi sağlamak için nem alma cihazının sıcaklık ve nem sensörü emiş hattı üzerinde konumlandırılmalı ve çalışma senaryosu nem set değeri referansı iç ortamda yoğuşmanın/donmanın engellenmesi üzerine kurgulanmalıdır.

Nem alma cihazlarının gıda ve donuk gıda endüstrisinde spiral tünellerde kullanımı verimliliği ve ürün güvenliğini artıran önemli bir adımdır.

NKT – Nem Kontrol Teknolojileri olarak, uzman mühendislik ekibimiz ile müşterilerimize en uygun endüstriyel nem alma cihazı çözümlerini sunarak spiral tünellerin verimliliğinin artırılması ve üretim sürecinin bütünlüğünün korunması ile enerji verimli, yüksek performanslı çözüm önerileri sunuyoruz.

Daha fazla bilgi için aşağıdaki iletişim formundan bize ulaşabilirsiniz.

İletişim Formu

Adınız ve Soyadınız
Telefon numaranız
Firma Adı
E posta adresiniz
Mesajınız
KVKK Bilgilendirmesini okudum, kabul ediyorum.