Film Depolama

Film Depolama

Dünya çapındaki film arşivlerinde, 19. Yüzyılın başlarından kalma tarihi eserler de dahil olmak üzere milyonlarca film rulosu bulunmaktadır. Bu filmlerin korunması, özellikle renkli filmlerin zamanla solma özelliği de göz önünde bulundurulduğunda oldukça önemlidir. Tüm renkli sinema filmleri zamanla solar. Filmi oluşturan üç renk katmanı (sarı, macenta ve camgöbeği), orijinal renklerini zaman içinde yitirir. Bazı filmlerde doğal rengini ilk yitiren sarı, bazılarındaysa camgöbeğidir. Renk katmanlarındaki solma sonucunda filmin renk dengesi değişir ve kontrastı azalır. Bu süreçte film pembe tonlarına bürünür. Isı ve nem, film solmasının ana nedenidir. Nem alma cihazı kullanılarak ortama gönderilen kuru hava ve düşük kuru termometre sıcaklıkları ile solma süreci yavaşlatılabilir ancak solmuş film için bu süreç geriye doğru işletilemez. Dijital restorasyon, renk veya yoğunluk düzenleme yazılımları kullanılarak filmin solmuş renklerini düzeltmek mümkündür. Film malzemelerinin fiziksel ve kimyasal bozulması kaçınılmaz olsa da, uygun bakım ve depolama yöntemleriyle bu süreç yavaşlatılabilir. Bu bağlamda nem alma cihazı kullanımı, film arşivlerinin korunmasında kritik bir rol oynar.

Asetat film malzemeleri, özellikle "sirke sendromu" olarak bilinen bir sorun nedeniyle bozulmaya meyillidir. Bu durum, filmin asetik asit kokusu yaymasıyla sembolize edilir ve nem alma cihazı kullanımı, asetat filmin bozulmasını önlemede etkili bir yöntemdir. Asetat bazlı filmlerde yaşanan “sirke sendromu” filmlerin nemli ortamlarda yavaş yavaş bozunması sonucu oluşan asetik asitten kaynaklanan ve bir defa oluştuktan sonra, artık açığa çıkan asetik asitin bozulmayı otokatalizlemesinden dolayı durdurmanın imkansız olduğu olgudur. Asetik asit, sirke ile özdeş bir kimyasal olduğu için bu şekilde adlandırılan bu deformasyonda, film tabanı düzensiz bir şekilde küçülür ve film yatay ile dikey eksende kıvrılarak esnekliğini yitirir. Taşıyıcı film tabanının bozulması emülsiyonu da etkiler ve emülsiyon parçalanıp dökülür. 

Nem alma cihazı kullanımı, özellikle nitrat bazlı filmler için de önem taşımaktadır. Nitrat tabanlı filmler en uygun koruma koşullarında bile zaman içinde bozulurlar. Yanıcı bir madde olan nitrattan yayılan nitrojen dioksit gazı havadaki nemle birleşerek nitrik asidi oluşturur ve bu asit emülsiyonu bozarak tabanı ayrıştırır. Nitrat filmler, yanıcı özellikleri ve bozulma süreçleri nedeniyle özel saklama koşulları gerektirir ve nem alma cihazı, bu filmlerin güvenli bir şekilde saklanmasını sağlar. Nitrat filmleri için ideal depolama sıcaklığı genellikle düşük tutulmalıdır, çünkü yüksek sıcaklıklar filmlerin daha hızlı bozulmasına ve yangın riskinin artmasına neden olabilir. Bu yüzden havalandırma sistemi, sıcaklık kontrolüne imkan tanımalı ve yangın söndürme sistemleri havalandırma sistemi ile entegre olacak şekilde acil durum protokollerine dahil edilmelidir.

Renkli filmlerin, optik dataların ve mikrofilmlerinde uzun süreli korunması için, düşük sıcaklıkta ve düşük bağıl nem seviyelerinde nem alma cihazları ile nem kontrolü sağlanmış alanlarda saklanmaları önerilir. Bu koşulların sağlanmasında nem alma cihazı kullanımı, iç ortam şartının <12-18°C kuru termometre sıcaklığında ve %30 bağıl nem değerinde kalmasını sağlayarak filmlerin renklerinin solmasını önlemeye yardımcı olur. 

Siyah beyaz filmler için de benzer şekilde, düşük nem ve sıcaklık (neg. b/w film: <18°C kuru termometre sıcaklığı altında ve %30 bağıl nem) koşullarında saklanmaları gerekmektedir. Bu durumda da nem alma cihazı, filmlerin bozulmadan uzun süre saklanabilmesi için ideal bir çözümdür. Genel olarak film arşivlerinde nem kontrolü, filmlerin ömrünü uzatma, tarihi koruma ve geleneksel klima sistemlerine göre daha az enerji tüketimi gibi avantajlar sunar. Bu nedenle nem alma cihazı kullanımı, film arşivlerinin korunmasında vazgeçilmez bir yere sahiptir.

Daha fazla bilgi için aşağıdaki iletişim formundan bize ulaşabilirsiniz.

İletişim Formu

Adınız ve Soyadınız
Telefon numaranız
Firma Adı
E posta adresiniz
Mesajınız
KVKK Bilgilendirmesini okudum, kabul ediyorum.