Karton Kutuların ve Kağıt Rulolarının Depolanması

Karton Kutuların ve Kağıt Rulolarının Depolanması

Karton kutular ve kağıt malzemeler, farklı türdeki ürünlerin paketlenmesinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Karton kutuların yüksek bağıl nem altında mukavemetinin (dayanıklılığının) bozulması ve yumuşaması, kartonun yapısındaki selüloz liflerinin nem ile etkileşime girmesi nedeniyle meydana gelmektedir. Kartonun mukavemeti, bu selüloz liflerinin birbirine sıkıca bağlı olmasından kaynaklanır. Lifler arasındaki hidrojen bağları ve Van der Waals kuvvetleri, kartonun dayanıklılığını sağlar. Ağaçlardan elde edilen karton kutuların ve kağıtların depolanması sırasında, higroskopik (nem çekici) özelliğe sahip olan selülozik lifler sayesinde çevredeki havadan nem absorbe edilerek ürünün genel sertliğinin (rigid formunun) bozulması durumu ortaya çıkar. Özellikle soğuk veya serin odalarda yapılan ambalajlama işlemlerinden ötürü oluşan yüksek bağıl nem seviyeleri nedeniyle selülozik karton lifleri çevredeki havadan nem çekerek şişer. Selüloz lifleri nemi absorbe ettiğinde, lifler arasındaki hidrojen bağları su molekülleri tarafından kırılabilir veya zayıflatılabilir. Liflerin birbirinden ayrılması ve kartonun yapısının bozulması, kartonun orijinal formunu kaybetmesi ile sonuçlanır. Kartonun düz yüzeylerinde çarpılma, büzülme ve yüzey formundaki bozukluklar kartonun dayanım gücünü zayıflatır. Nem alma cihazı ile şartlandırılmadığı için yüksek bağıl neme sistematik olarak maruz kalan karton kutular veya kağıt malzemeler, kuru olarak muhafaza edilmiş karton kutulara göre yırtılma ve parçalanma riski taşır. Nemden ötürü yüzey deformasyonuna ve yapısal mukavemet kaybına uğrayan kutular kullanılarak yapılan taşımalar ve depolamalarda hasar riski artar.

Yaz aylarında, zemin seviyesinin altında ve güneş görmeyen yerlerde muhafaza edilen karton kutularda yüksek bağıl nemden ötürü yüzey çöküntüleri daha sık görülür. Kutuları üst üste istiflemek, depolarda kullanım alanını maksimize etmek açısından en uygun yöntem olarak öne çıkar. Ancak, karton kutuların veya kağıt malzemelerin depolandığı alanlardaki yığınların alt kısmına yakın olan kutular genellikle çökme eğilimi gösterir.

Yüksek bağıl nem seviyelerinin olduğu alanlarda muhafaza edilme zorunluluğu bulunan karton kutuların veya kağıt rulolarının malzeme bütünlüğünü korumak için silikajel rotorlu kimyasal nem alma cihazları veya yoğuşmalı tip mekanik nem alma cihazlarının kullanılması gereklidir. Depo alanındaki bağıl nemin %60 veya daha düşük tutulması sayesinde kartonun mekanik mukavemeti stabil tutulmuş olur. Hangi nem alma cihazı sisteminin kullanılacağına, depo içi sıcaklık değerlerinin mevsimsel veya yıllık ortalama seyri karar verir. Düşük sıcaklıkların hakim olduğu bir depoda, silikajel rotorlu kimyasal nem alma cihazlarının kullanımı daha enerji efektif bir çözüm sunarken, zemin seviyesinin altında ancak düşük sıcaklıklarda seyretmeyen depolama koşullarında yoğuşmalı tip mekanik nem alma cihazlarının kullanılması önerilmektedir.

Alternatif bir yöntem olarak, küçük depolarda bağıl nemi stabil tutmanın bir diğer yolu iç ortam havasının ısıtılmasıdır. Havanın ısıtılması mutlak nemi değiştirmeyecek, ancak bağıl nemi düşürecektir. Karton kutuların ve kağıt ruloların depolandığı alanlarda yüksek yalıtımlı panel malzemeleri kullanılmadığı için, iç ortam sıcaklığını artıracak bir ekipmanın kullanımı pahalı bir yöntem olabilir. Depolarda kullanılan tavan yapısının izolasyonu ve pencere gibi dış ortam sıcaklığı ile etkileşim halinde olan yüzeylerde yoğuşmalar ve bu kondenzasyondan ötürü ürünlerin üzerine sıvı damlaması da nem alma cihazlarının entegre edileceği proseslerde kapasite hesaplamaları yapılırken göz ardı edilmemesi gereken unsurlar arasındadır.

Nem alma cihazlarının kullanıldığı depolarda ürünlerin kuru tutulması sayesinde, paletlerde istiflenen karton kutuların sayısı daha yüksek sayıda olabilir ve nemden ötürü hasar gören ürünleri değiştirme maliyetleri azalır. Bu sayede, işgücünden tasarruf edilir ve istiflenen kutuların en altındaki kutunun yumuşaması nedeniyle devrilme tehlikesi ile olası bir iş kazası riski ortadan kaldırılmış olur. Özellikle silikajel rotorlu endüstriyel nem alma cihazlarının rejenerasyon ısıtıcısının alternatif enerji kaynaklarından faydalanarak işletme maliyetlerini düşürmesi sayesinde, ürünlerin genel sertliği uygun işletme maliyetleri ile korunur.

NKT – Nem Kontrol Teknolojileri olarak, uzman mühendislik ekibimiz ile müşterilerimize en uygun endüstriyel nem alma cihazı çözümlerini sunarak, karton kutuların ve kağıt rulolarının depolanmasında nem alma cihazı kullanımı ile ilgili enerji verimli, yüksek performanslı çözüm önerileri sunuyoruz. 

Daha fazla bilgi için aşağıdaki iletişim formundan bize ulaşabilirsiniz.


İletişim Formu

Adınız ve Soyadınız
Telefon numaranız
Firma Adı
E posta adresiniz
Mesajınız
KVKK Bilgilendirmesini okudum, kabul ediyorum.