Akışkan Yataklı Spray Tower

Akışkan Yataklı Spray Tower

Gıda endüstrisinde inovasyon ve verimliliğin sürekli arttığı günümüzde, püskürtmeli sprey kulelerinde (spray towers) nem alma cihazlarının kullanımı, gıda maddelerinin işlenmesi ve korunması açısından hayati rol oynamaktadır. Sıvı veya yarı sıvı gıda maddelerini hızlı ve etkili şekilde kurutarak toz formuna dönüştürme sürecinde kullanılan püskürtmeli sprey kulelerinde (spray towers) kullanılan emiş fanları önünde konumlandırılan nem alma cihazları prosesin yardımcı ekipmanı olarak sınıflandırılabiliir. Sprey kuleleri özellikle süt tozu, kahve, çay ekstraktları ve çeşitli meyve ve sebze tozları ile gıda aromaları gibi ürünlerin üretiminde kritik öneme sahiptir. Bu yöntem yüksek ısıtma ve hızlı kurutma işlemi sayesinde, gıda maddelerinin besin değerlerini korurken, uzun raf ömrü ve kolay depolama imkanı sunar. Sprey kulelerinin kullanımı, gıda endüstrisindeki sürekli gelişmenin ve kalite standartlarının yükseltilmesinin bir parçası olarak öne çıkmaktadır.

Spray tower ve akışkan yataklı kurutma sistemlerinde, kurutma süresi ile birlikte ürün kalitesi de değişen iklim koşullarından maksimum düzeyde etkilenir. Değişken atmosfer koşullarından sisteme dahil edilen hava belirli bir sıcaklık derecesine kadar ısıtılarak kurutma hattına blowerlar ile iletilir. Kurutma kapasitesini maksimize etmek, mevcut spray tower üretim kapasitesini arttırmak ve dış havada meydana gelen sıcaklık/nem değişikliklerinin üretim çıktısına olan negatif etkisini minimuma indirmek için nem alma cihazları sisteme doğru şekilde dahil edilmelidir. Yaz aylarında artan mutlak nem seviyelerinden ötürü sisteme dahil edilen su buharı, ısıtma sıcaklıklarına erişilmesinde daha yüksek enerji maliyetleri ile karşılaşılmasına ve talep edilen ürün kuruluk seviyesine erişmede gecikmelere sebep olmaktadır. Nem alma cihazları, püskürtmeli sprey kulelerin giriş hava nemini sabitleyerek, sisteme mevsimsel etkiden bağımsız olarak sabit mutlak nem seviyesinde hava şartı sağlarlar. 

Yüksek debi ve düşük su buharı miktarına sahip hava sayesinde sisteme daha az su buharı gönderilir ve mikrobiyel büyüme riski de minimize edilmiş olur. Nem alma cihazı kullanılarak kurutulan hava, daha fazla su buharını emme kapasitesine sahiptir. Bu sayede kurutma süresi hızlanır ve harcanılan enerji karşılığında alınan verim artar. Düşük nemli hava, üründe daha uniform bir kuruma ve dolayısıyla daha tutarlı partikül boyutu dağılımına katkı sağlar. Özellikle toz halindeki ürünler için partikül boyutu ve dağılımı, ürünün çözünürlüğünü, akışkanlığını ve genel işlenebilirliğini etkileyen bir unsurdur. Ayrıca nem alma cihazı entegre edilmiş bir püskürtmeli sprey kulesinde (spray tower) ürünün renk ve aromasının korunmasına yardımcı olur. Yüksek nem içeren hava, üründe istenmeyen reaksiyonlara (örneğin, Maillard reaksiyonu gibi) yol açarak renk ve tat değişikliklerine sebep olabilir. Hassas besin öğelerinin (vitaminler, esansiyel yağ asitleri vb.) bozulmasını önlemek için nem alma cihazı tarafından dış ortam nem koşulundan bağımsız sabit mutlak nem ile hava şartlandırılmasının yapılması durumunda besin öğelerinin oksidasyonunu ve diğer bozulma reaksiyonlarının gerçekleşmesinin önüne geçilmiş olunur. Püskürtmeli sprey kurutma proseslerinde hava nemini yıl boyunca kontrol etmek, ürün kalitesinin en üst düzeyde kararlı ve stabil olması açısından tercih edilir. 

Sprey kulelerinde (spray towers) kurutularak işlenen ürünler, ardından ekstra kurutma ve işlem için sabit yataklı ve akışkan yataklı kurutuculara aktarılır. Sprey kurutma sonrası, ürünler genellikle belirli bir nem içeriğine sahiptir. Sabit yataklı kurutucuda, ürün daha fazla kurutulurken ürünler sabit bir yatak üzerine alınır ve sıcak hava yatağın üzerinden veya altından geçirilir. Nem alma cihazları sabit yatakların fan emişlerine ilave edilerek prosese tekrar nemli havanın katılımını engeller. Bu aşamada, ürünlerin nem seviyesi daha da düşürülerek ürün kalitesi artırılır ve raf ömrü uzatılır. Son aşamada, ürünler akışkan yataklı kurutucuya aktarılır. Bu aşamada da ürünler, nem alma cihazından gelen kuru hava ile akışkanlaştırılır ve homojen şekilde kurutulur. Akışkan yataklı kurutma, ürünün nem içeriğini daha da optimize eder ve fiziksel özelliklerini (örneğin, partikül boyutu, yoğunluk) iyileştirir. Çok aşamalı bu süreç ile ürünlerin kalitesi ve stabilitesi maksimize edilir. 

Daha fazla bilgi ve uzman desteği için aşağıdaki iletişim formundan bizlere ulaşabilirsiniz. 

İletişim Formu

Adınız ve Soyadınız
Telefon numaranız
Firma Adı
E posta adresiniz
Mesajınız
KVKK Bilgilendirmesini okudum, kabul ediyorum.