Flakon Dolum ve Liyofilizasyon Odaları

Flakon Dolum ve Liyofilizasyon Odaları

Flakonlar, genellikle kimyasal olarak inert olan borosilikat camdan veya plastikten yapılan ilaç, serum, aşı, kimyasal madde gibi sıvı veya toz formundaki maddelerin saklanması ve taşınması için kullanılan pratik şişelerdir. Flakonlar, içerdikleri maddelerin sterilliğini ve stabilitesini korumak amacıyla flakon yıkama makinaları ile sterilize edilir. Bu sayede, flakonların içinde ve dışında bulunan partiküllerin ve kontaminantların temizlenerek giderilmesi hedeflenir. Temizlenen flakonlar, mikroorganizmalardan arındırılarak sterilize edilir. Yıkama ve sterilizasyon sonrası flakonların kurutulması işlemi, sıcaklık ve nem stabilizasyonu iklimlendirme üniteleri ile nem alma cihazları tarafından sağlanmış temiz odalarda gerçekleştirilir. Kurutma süreci boyunca, nem alma cihazları ortamın bağıl nem seviyesini düşük tutarak suyun buharlaşmasını ve ürünlerin kurutulmasını sağlar.

Flakonlara dolum yapılacak aşamada, flakon dolum makinaları tarafından flakon içerisine yapılan likit dolum sonrası ürünler liyofilizasyon ünitesine alınır. İlaç ve gıda sektöründe freeze drying (dondurarak kurutma) olarak da adlandırılan üç aşamalı bu yöntemde, likit formundaki flakonlar otoklava yerleştirilir. Otoklava yerleştirilen ürünlerin sıcaklığı düşürülerek ürünler hızla dondurulur ve suyun kristalleşmesi sağlanır. İkinci aşamada donmuş ürünler vakum altında kurutma prosesine dahil edilir. Negatif basınç altında olan ürünler, suyun sublimasyon noktasına kadar düşürülür. Bu aşamada, donmuş su (buz) doğrudan katı fazdan gaz fazına geçer. Ürünün kontrollü şekilde ısıtılması, buzun buharlaşmasını hızlandırır. Ancak, sıcaklığın dikkatlice artırılması gerekmektedir. Aksi takdirde ürünün stabilitesi ve farmasötik etkisi azalacaktır.

Ürünlerin liyofilizasyon süreci tamamlandıktan sonra, flakonların mühürlenmesi öncesinde flakon içindeki tozlar o kadar higroskopiktir ki, prosesin bu aşamasında nem kritik bir sorun haline gelebilir. Kimyasal nem alma cihazları tarafından şartlandırılmayan proseslerde, flakon içindeki toz bileşen düşük nem seviyelerinde dahi pıhtılaşma eğilimindedir. Prosesin bu aşamasında, silikajel rotorlu kimyasal nem alma cihazları tarafından temiz oda içerisine tedarik edilen nemsiz kuru hava, flakon içerisindeki bileşenin çözünmesini zorlaştırır ve bazen imkansız hale getirir. Endüstriyel tip rotorlu nem alma cihazlarının kullanılmadığı proseslerde, ürünün raf ömrü önemli ölçüde azalır ve ürün artık hasta üzerinde öngörülen etkisini göstermekte yetersiz kalır. Bu nedenle, düşük çiy noktasına sahip hava üretimini sağlayan endüstriyel tip silikajel rotorlu kimyasal nem alma cihazlarının flakon mühürleme aşamalarında kullanılması, proses bütünlüğünün bozulmaması ve hijyenik koşulların sürdürülebilmesi açısından kritiktir.

NKT – Nem Kontrol Teknolojileri olarak, uzman mühendislik ekibimiz ile müşterilerimize en uygun silikajel rotorlu endüstriyel nem alma cihazı çözümlerini sunarak ilaç üretiminde flakon üretimi, flakon dolum ve ambalaj odalarında nem alma cihazı kullanımı ile ilgili enerji verimli, yüksek performanslı çözüm önerileri sunuyoruz.

Daha fazla bilgi için aşağıdaki iletişim formundan bize ulaşabilirsiniz.

İletişim Formu

Adınız ve Soyadınız
Telefon numaranız
Firma Adı
E posta adresiniz
Mesajınız
KVKK Bilgilendirmesini okudum, kabul ediyorum.