Softgel (Yumuşak Kapsül) Nem Alma Çözümleri

Softgel (Yumuşak Kapsül) Nem Alma Çözümleri

Softgel (yumuşak kapsül) kapsüller farmasötik ve besin takviyesi olarak yaygın kullanılan, etkili ve kullanıcı dostu ürünlerdir. Bu kapsüllerin üretimi, jelatin gibi hassas malzemelerin kullanılmasını ve özel üretim süreçlerini gerektirir. Özellikle, üretim alanlarında nem seviyesi softgel üretiminde kritik rol oynar. Yüksek bağıl nem, kapsül yapısının bozulmasına ve dolgu maddesinin etkinliğinin azalmasına yol açabilir. Bu sorunları önlemek ve ideal üretim koşullarını sağlamak için, nem alma cihazları softgel üretim tesislerinde vazgeçilmez bir rol üstlenir.

Softgel (Yumuşak kapsül) üretiminin ilk adımı jelatinin hazırlanmasıdır. Jelatin, genellikle su ve plastikleştirici bir madde (genellikle gliserin veya sorbitol) ile karıştırılarak eritilir. Bu karışım, softgel kapsülün dış kabuğunu oluşturur. Softgel kapsüllerde kullanılacak aktif madde veya maddeler hazırlanır. Bu maddeler sıvı, yarı-sıvı, jel formunda olabilir. Dolgu maddesi, jelatin kabuğa doldurulmadan önce uygun bir kıvama ve konsantrasyona getirilir. “Spread box” veya “gelatin spreader” adı verilen bir bileşen, eritilmiş jelatin hamurunun ince bir tabaka halinde serilmesi için kullanılır. Spread box, iki rotasyonlu tambur (silindir) arasında yer alır ve bu sayede jelatin karışımının ince bir tabaka halinde eşit olarak dağılmasını sağlar. Tamburlar, belirli bir mesafeye kadar birbirine yakın konumlandırılır ve bu mesafe, tabakanın kalınlığını belirler. Jelatin ve dolgu maddesi, softgel kapsüllerini oluşturacak şekilde dökülür. Bu işlem genellikle iki yassı jelatin tabakası arasına dolum maddesinin enjekte edildiği sürekli bir proses şeklinde gerçekleşir.. İki jelatin tabakası dolgu maddesini içine alacak şekilde birleştirilir ve sızdırmaz olarak kapatılır. Softgel kapsüllerin istenilen boyut ve şekle getirilmesi esnasında nem alma cihazlarının kullanılmaması durumunda yüksek nem seviyeleri dış kabuğun yapısını bozarak ürünün gereğinden fazla yumuşamasına veya deforme olmasına neden olabilir. Kontrol edilmeyen yüksek nem seviyeleri softgel (yumuşak kapsül) içerisindeki dolgu maddesini de etkileyebilir. Ortam nem seviyelerinin yüksek olması ürün içeriğindeki aktif maddelerle reaksiyona girerek ürün etkinliğini azaltabilir veya istenmeyen kimyasal değişimlere neden olabilir. 

Softgel tamburları tarafından dolumu yapılan yumuşak kapsül yüzeylerinin yapısal bütünlüğe sahip olabilmesi için ön kurutma aşamasına geçilir. Yeni kapsüllenmiş softgel ürünleri ön kurutucuya yüklenir. Bu ön kurutucunun içindeki fanlar, kapsüllerdeki fazla nemi uzaklaştırmak için tasarlanmış sabit bir hava akımı uygular. Dönen bir tambur, kapsülleri kurutma haznesinde hareket ettirerek her bir tablet yüzeyinin kurutma tamburundan geçen havaya aynı seviyede maruz kalmasını sağlar. Kapsüllerin her birinden nem alındıkça, kapsüller sertleşip katılaşma eğilimi gösterir ve yumuşak jel tabletlere popüler şeklini verir.Yumuşak jel ürünlerinin ön kurutma tamburunun iç kısmına yapışmasını önlemek için büyük özen gösterilmesi gerekir. Ayrıca tamburun kenarları yumuşak jel grubununun yüzey yapısını bozmayacak şekilde pürüzsüz olmalıdır. Ön kurutmanın yapıldığı alanlar mutlaka sıcaklık ve nem kontrolü açısından stabil olmalı ve mutlaka nem alma cihazı ile bağıl nem dengesi kontrol altında tutulmalıdır. 

Kurutma odalarında (kurutma tünellerinde) yaklaşık 20°C sıcaklıkta ve %20 bağıl nem (RH) oranını korumak, softgel kapsüllerin etkin ve düzgün bir şekilde kurutulmasını sağlamak açısından önemlidir. Kurutma odalarında hedeflenen bu koşulları sağlayarak kapasite tayini yapmak için, nem alma cihazlarının doğru kapasitelerde seçilmesi ve oda içerisindeki nemi dengeli şekilde dağıtacak etkin hava dolaşımı ile üründen çıkan nemi optimum şartlarda ortamdan uzaklaştırmak, sistem tasarımını yapan mühendisler için kritik unsurlardır. Daha önce ön kurutma işlemine maruz kalmış softgel ürünlerin son yüzey şekillendirmeleri bu kurutma tünellerinde gerçekleşir. Bu sayede ürünler tüketicilerin talep ettiği nihai formuna kavuşmuş olur. Nem alma cihazlarının kullanıldığı nem kontrollü alanların dizaynı paketleme aşamasında ürünün raf ömrü açısından da önem arz eder. Softgel (yumuşak kapsül) ürünlerinin üretim başlangıcından son aşamasına kadar nem alma cihazları kullanarak nem kontrollü bir alan tasarlamak, proses stabilitesi açısından endüstriyel tesislerde sıkça tercih edilen bir uygulamadır.


Daha fazla bilgi için aşağıdaki iletişim formundan bize ulaşabilirsiniz.

İletişim Formu

Adınız ve Soyadınız
Telefon numaranız
Firma Adı
E posta adresiniz
Mesajınız
KVKK Bilgilendirmesini okudum, kabul ediyorum.