Tartım ve Numune Odaları

Tartım ve Numune Odaları

İlaç sektöründe farmasötik uygulamalarda insan sağlığını korumak için ürünlerin kalite ve güvenliği her aşamada titizlikle kontrol altında tutulmalıdır. Bu uygulamalardan birinin yapıldığı “tartım odaları” ilacın etkinliği, güvenliği ve kalitesini doğrudan etkileyebilecek maddelerin doğru oranlarda kullanılmasını sağlamak için tasarlanmış bölgelerdendir. Aktif farmasötik içerikler (API) ve diğer yardımcı maddelerin, reçeteye uygun miktarlarda tartılması ve ilaç üretiminde kullanılacak bileşenlerin doğru dozajının belirlenmesi tartım odalarında nem kontrolünün sağlanması ile ilişkilidir. İlaç formülasyonlarının hazırlanmasında, ilk adım genellikle aktif ve yardımcı maddelerin tartım odasında doğru miktarlarda ölçülmesidir. Tartım odası içinde nem alma cihazları tarafından kontrol edilmeyen ve oda içerisinde yükselen nem miktarı tartılan ürünün ağırlığını etkileyebilir. Nemli havada, ürünler ortamda bulunan su buharını absorbe ederek ağırlıklarını arttırabilirler. Tartım odası içinde yaşanan bu durum, özellikle miligram ve mikrogram gibi küçük dozlarda yapılan tartımlarda önemli bir hata kaynağı haline gelmektedir. Bazı ilaçlar ve kullanılan aktif farmasötik içerikler neme karşı hassastır ve nemli ortamlarda bozularak özelliklerini kaybedebilir. Örneğin, belirli toz ilaçlar nemli ortamlarda sertleşebilir veya topaklanabilir. İlacın etkinliğinin ve güvenliğinin havada bulunan su buharı ile tepkimesi sonucu farklı bir kimyasal dönüşümün zemini oluşturulur. Tartım odaları, çapraz kontaminasyonu (cross contamination) önlemek için özel olarak tasarlanan ve iklimlendirme şartları bu doğrultuda projelendirilmiş bölümlerdir. Böylece farklı maddelerin birbirleriyle karışmaması ve herhangi bir kirlenmenin oluşmaması için ortam sıcalık ve nem dataları sürekli kayıt altına alınır ve limit değerler arasında çalışma hedeflenir. Bu sayede hassas malzemelerin tartımının dış etkenlerden etkilenmeden yapılabilmesini sağlanır. Hassas tartım istasyonlarının bulunduğu tartım odalarında kontrol edilmeyen nem, mikroorganizmaların üremesi ve ilaçların kontamine olmasına neden olabilir. Toz formundaki maddelerin bulunduğu mahallerde yüksek bağıl nemden ötürü artan elektrostatik yüklenme ürünlerin birbirine tutunarak tartım sonuçlarında yanıltıcı neticeler çıkmasına sebebiyet verebilir. Desikant tip endüstriyel rotorlu nem alma cihazları (dessicant dehumidifier), havadaki nemi tahliye ederek ortamın nem oranını düşürür. Bu sayede, tartım hassasiyeti ve ürün stabilitesi sağlanır, mikrobiyal üreme riski azalır, elektrostatik yüklenme önlenir ve çalışma koşulları iyileştirilir. NKT - Nem Kontrol Teknolojileri olarak temsilciliğini yürütmekte olduğumuz İtalyan TFT firmasının tartım odalarına özel olarak geliştirdiği silikajel rotorlu nem alma cihazlarının yalnızca tartım odalarına giden havalandırma hatlarına entegrasyonu mümkündür. Özellikle sonradan yapılan entegrasyonlarda tüm havalandırma tesisatının revize edilmesinden ziyade, yalnızca tartım odasına üfleme yapılan hat üzerine silikajel rotorlu nem alma cihazı eklemek daha uygun bir dizayn alt yapısı sunar. Tartım odaları için yapılacak nem alma cihazı seçiminde;

  • Odalarının büyüklüğü: Nem alma cihazının kapasitesi, odanın büyüklüğüne uygun olmalıdır.
  • Oda içerisine gönderilen hava miktarı: Nem alma cihazı üfleme hava debisine uygun olarak seçilmelidir. 
  • Talep edilen nem oranı: Nem alma cihazının istenilen nem oranını sağlayabilmesi ve üfleme hava debisi ile senkronize olması gerekir.
  • Gürültü seviyesi: Nem alma cihazının konumlandırması oda içerisine gelen kanal üzerine yapılacağı için odaya yakın konumlandırılacaktır. Bu sebeple çalışma sesi, tartım odasında rahatsızlık yaratmamalıdır.
  • Enerji tüketimi: Nem alma cihazının enerji tüketimi düşük olmalıdır.
  • Boyutları: Nem alma cihazı konumlandırma olarak sıklıkla tartım odasına gelen üfleme kanalı üzerine monte edildiği için oda üzerinde bulunan asma tavan üzerine sığacak boyutlarda olmalıdır. Nem alma cihazı düşük yüksekliğe ve dikey rotor konumlandırmasına sahip olmalıdır. 

Nem alma cihazları, ilaç sektöründe tartım odalarının iklimlendirme unsurunun önemli ve vazgeçilmez bir parçasıdır. Doğru seçilmiş ve doğru şekilde sisteme entegrasyonu sağlanan nem alma cihazları, tartım hassasiyeti ve ürün stabilitesi sağlayarak ilaçların kalitesini ve güvenliğini korumaya yardımcı olur.


Daha fazla bilgi için aşağıdaki iletişim formundan bize ulaşabilirsiniz.

İletişim Formu

Adınız ve Soyadınız
Telefon numaranız
Firma Adı
E posta adresiniz
Mesajınız
KVKK Bilgilendirmesini okudum, kabul ediyorum.