Temiz Odalarda Nem Alma Cihazı Kullanımı

Temiz Odalarda Nem Alma Cihazı Kullanımı

İlaç ve tıbbi cihaz üretimi, savunma sanayi, otomotiv sektörü, cam ve optik sanayi, biyogüvenlik kabinleri, gıda ve kozmetik sanayi ile pil üretim tesislerinde kullanılan standartlara ve bu standartları tanımlayan kurumlara göre üretime konu olan temiz odaların tamamı için havadaki partikül konsantrasyonu, mikrobiyolojik kirlilik, sıcaklık-nem ve basınç gibi ilgili parametrelerin tamamı kontrol altında tutulmalıdır.

Temiz odalarda nem kontrolü, temiz oda içerisindeki prosesin dengesini de koruyan hassas ve kritik bir süreçtir. Temiz odalar özellikle ilaç, gıda, elektronik ve biyoteknoloji gibi sektörlerde kullanılan, çevresel koşulların sıkı bir şekilde kontrol edildiği alanlardır. Temiz odalarda belirli bir nem seviyesinin korunması, ürün kalitesini ve üretim süreçlerini doğrudan etkiler. Nem kontrolü sağlamak için kullanılan en etkili cihaz, silikajel rotorlu endüstriyel nem alma cihazıdır.

Endüstriyel nem alma cihazı temiz odanın HVAC sistemlerine entegre edilerek, ortam havasındaki nem oranını istenilen seviyelerde tutar. Bu entegrasyon sayesinde hem enerji verimliliğini artırır hem de sürekli ve güvenilir bir nem kontrolü sağlar. Nem alma cihazı, ortamın nem seviyesini sürekli olarak izler ve gerektiğinde reaktivasyon hattı ısıtıcıları devreye girerek nemi proses hattından uzaklaştırır. Temiz odalarda kullanılan nem alma cihazı, üretim kalitesini korumak ve ürünlerin istenilen standartlarda üretilmesini sağlamak için sistemin önemli bir bileşeni olarak yer alır. 

Temiz odalarda negatif ve pozitif basınç uygulamaları, ortamın partikül hassasiyetini ve kontaminasyon riskini kontrol altında tutar. Pozitif basınç dış ortamdan içeriye partikül girişini engellerken, negatif basınç iç ortamda üretilen veya kullanılan zararlı maddelerin dışarı kaçmasını önler. Pozitif basınç ile dizayn edilen bir temiz oda havalandırma sisteminde eğer iç ortamdan dönen havada mutlak nem artışı yoksa sistemde dolaşan proses havasına taze hava kanalı ile nem transferi gerçekleşir. Çok düşük nem talep edilen temiz odalarda elektrostatik zeminler, elektrostatik deşarj riskini azaltarak hassas elektronik bileşenlerin zarar görmesini engeller. Giriş çıkışların kontrollü olması da temiz odaların kritik özelliklerinden biridir. Çalışanlar ve malzemeler, kontrollü hava duşları ve geçiş odalarından geçerek odanın içinde istenmeyen partiküllerin girmesini engeller.

Uluslararası standartlara bağlı temiz oda kurulumlarında referans olarak alınan tasarımların yanı sıra Ar-Ge laboratuvarlarında ve LAF (Laminar Air Flow) kabinlerinde de nem kontrolü büyük önem taşır. Bu alanlarda nem seviyesinin istenilen düzeyde tutulması, araştırma sonuçlarının doğruluğunu ve güvenilirliğini doğrudan etkiler. Endüstriyel nem alma cihazları bu ortamlarda da nem seviyesini istenilen aralıkta tutarak, hassas çalışmaların güvenli ve doğru bir şekilde yürütülmesini sağlar.

NKT – Nem Kontrol Teknolojileri olarak, uzman mühendislik ekibimiz ile müşterilerimize en uygun endüstriyel nem alma cihazı çözümlerini sunarak temiz odalar, ar-ge laboratuvarları ve laf kabinlerinde endüstriyel nem alma cihazı kullanımı ile ilgili enerji verimli, yüksek performanslı çözüm önerileri sunuyoruz.

Daha fazla bilgi için aşağıdaki iletişim formundan bize ulaşabilirsiniz.


İletişim Formu

Adınız ve Soyadınız
Telefon numaranız
Firma Adı
E posta adresiniz
Mesajınız
KVKK Bilgilendirmesini okudum, kabul ediyorum.